Najaarsconcert:

7 oktober 2023: Najaarsconcert in de Westerkerk in Veenendaal met medewerking van:

- Jongerenkoor Zanglust uit Barneveld o.l.v. Ton Burgering

- Jan Hendrik van Schothorst, orgel

- Ton Burgering, vleugel

- verdere medewerkenden volgen

Aanvang 19:30 uur, kerk open 19:00 uur.

Toegang vrij, collecte voor de onkosten.